Konsultacje z nauczycielami. Procedury

2020-05-18

Informacja

Drodzy Rodzice


Uprzejmie informujemy, iż kierując się bezpieczeństwem naszych dzieci, a także zaleceniem organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach jak i znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, że wszystkie przedszkola i szkoły w naszej gminie pozostaną zamknięte, co najmniej do 7 czerwca 2020 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie placówki są przygotowane do wznowienia działalności: 

 

  • Od 25 maja 2020 roku umożliwione zostaną konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz możliwość korzystania z biblioteki dla tych uczniów.
  • Dodatkowo od 25 maja 2020 roku za zgodą rodziców, zostaną uruchomione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Od 1 czerwca 2020 roku konsultacje z nauczycielem i korzystanie z biblioteki zostanie umożliwione uczniom pozostałych klas.

 

Prosimy Państwa o zapozanie się z procedurami dotyczącymi  konsultacji, korzystania z biblioteki oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie naszej placówki. Wszystkie procedury obowiązują od 25 maja bieżącego roku:

 

Wszystkim Państwu i naszym dzieciom życzymy dużo zdrowia.

Artur Mielczarek - dyrektor ZSP w Wilczy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach