Harmonogram zakończenia roku szkolnego

2020-06-22

Drodzy Uczniowi, Szanowni Rodzice


Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów oraz biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiam poniżej harmonogram odbioru świadectw i niezbędne procedury. Informuję, że odbiór świadectwa w tym dniu jest całkowicie dobrowolny dla uczniów i uczestniczenie w takim zakończeniu roku szkolnego może się odbyć tylko za zgodą Rodziców!

 

 


Rozdanie świadectw nastąpi w dniu w 26 czerwca 2020 r (piątek). Świadectwa będą wydawane przez wychowawców w trzech miejscach:

 • przed wejściem do szkoły,
 • na sali gimnastycznej
 • oraz na boisku szkolnym (orlik).

 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uroczystość zostanie przeniesiona:

 • na salę gimnastyczną
 • do holu szkolnego 
 • do sali 1.4 dla klas I.

 

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w tym dniu mogą to zrobić po 29.06.2020 roku. Należy wcześniej skontaktować się z sekretariatem szkoły.

ZASADY:

 1. Po świadectwa przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe i niebędące na kwarantannie.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 3. Na teren szkoły NIE WCHODZĄ Rodzice uczniów. Rodzice mogą pozostać na terenie parkingu lub na placu szkolnym zachowując dystans społeczny – minimum 2 metry
 4. Uczniowie z klas, które mają rozdanie świadectw na sali gimnastycznej wchodzą do szkoły bocznym wejściem. Po rozdaniu świadectw wychodzą tym samym wejściem.
 5.  Przed wejściem do szkoły Uczniowie i Nauczyciele dezynfekują ręce.
 6. Uczniowie i Nauczyciele przebywając na terenie szkolnym (budynek, boisko, plac szkolny) cały czas mają założoną maseczkę na usta i nos (lub przyłbicę). Uczniowie przebywający na terenie szkoły zachowują dystans społeczny – minimum 2 metry.
 7. W sali gimnastycznej muszą być cały czas otwarte okna i drzwi.
 8. Po wyjściu uczniów z sali gimnastycznej następuje przerwa techniczna przeznaczona na dezynfekcje i wietrzenie.

 

Artur Mielczarek - Dyrektor ZSP w Wilczy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach