2020-10-07

Opieka stomatologiczna

Gabinety stomatologiczne działające na terenie Gminy Pilchowice objęły opieką stomatologiczną dzieci w wieku szkolnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem

  • KOMUNIKAT w sprawie objęcia uczniów pomocą stomatologiczna 
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach