Pasowanie na ucznia ZSP w Wilczy

2020-10-30

Ślubowanie na ucznia to wyjątkowo ważne wydarzenie w życiu każdego świeżo upieczonego pierwszoklasisty. To symboliczne przejście ze świata beztroskiej zabawy w przedszkolu, do świata nauki i  pierwszych obowiązków. W naszej szkole uroczystość ta miała miejsce 12 X 2020r. Ze względu na pandemię  ślubowanie odbyło się tylko z udziałem klasy I  uczniów z SU i  rodziców. Dzieci klas pierwszych przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swojej  wychowawczyni Urszuli Kućmierczyk oraz Moniki Kaczmarczyk. Uczniowie  przedstawili program artystyczny, w pięknych galowych strojach. Wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Rodzice nagrodzili dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły pan Artur Mielczarek.W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im.Stanisława Kostki w Wilczy. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie legitymacji szkolnych i pamiątkowych dyplomów oraz książęk.

 

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach