Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.


 

Celem programu jest:

 

  • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole
  • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia
  • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami
  • Zwrócenie uwagi nauczycieli nauczania początkowego oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.

 

Program będzie trwał od 02.09.2019 roku do 28.02.2020 roku.Po przeprowadzeniu zajęć zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

oraz dyplomy dla uczniów.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach