Czytam sobie. Pierwsza klasa.

Startuje nowa akcja edukacyjna skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców – CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!  Program ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na własną przyszłość.


Akcja organizowana jest wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy ich wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach