Uczniowie klas II biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
„Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”. Projekt uzyskał patronat honorowy
Ministra Edukacji Narodowej. Głównym celem zajęć jest zachęcenie do czytania książek. 
Będzie trwał od 23 września 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku.

 

 

pdf
600115

Regulamin projektu "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki".

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach