Uczniowie klas I-III po raz pierwszy biorą udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół "Działaj z imPETem!". Kampania społecznoekologiczna „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację Polaków w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

 

 

pdf
2182140

Regulamin programu.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach