eTwinning

Projekt eTwinning czyli polsko - chorwacko - francuska przyjaźń.

 

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła będzie współpracować w ramach programu eTwinning ze szkołami z Francji oraz Chorwacji. Naszym projektem interesują się też inne kraje Europejskie więc możliwe, że nasza współpraca będzie dużo szersza.

Cele projektu:

  • Pogłębienie wiedzy na temat systemu oświaty w krajach partnerskich
  • Porównanie życia szkolnego nastolatków w krajach partnerskich
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz współpracy z innym zespołe
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się oraz prezentowania zebranych informacji w języku angielskim
  • Rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych w odniesieniu do życia szkolnego uczniów
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią TIK

Uczniowie jak również nauczyciele będą wymieniać się informacjami na temat tego co dzieje się w ich placówkach.

Będziemy starać się przestawiać najciekawsze wydarzenia z życia szkół jak również porównywać rodzaje świąt, przerwy w nauce, zadania domowe, przedmioty oraz nauczycieli.

Zamierzamy współpracować ze sobą cały rok szkolny począwszy od października 2019 do czerwca 2020, a raz
w miesiącu będziemy prezentować jakie wydarzenia miały miejsce w naszej szkole.
Opracujemy kalendarz imprez szkolnych oraz rodzaje wycieczek edukacyjnych, a następnie je porównamy.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach