Mali matematycy- Gdzie kryje się matematyka?

 

Mali matematycy- Gdzie kryje się matematyka?

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy I oraz IIa  będą  uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie Mali matematycy- Gdzie kryje się matematyka?, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem proponowanych konspektów zajęć, o tematyce matematycznej. Nauczyciel rozwinie u uczniów kompetencje matematyczne i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

 

 

pdf
159448

List do rodziców - MALI MATEMATYCY

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach