Miś w świecie Wielkiej Literatury

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Miś w świecie Wielkiej Literatury”


Uczniowie klas I-III w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w Międzynarodowym projekcie czytelniczym „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”


Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom. Miś odwiedza dzieci w domach, zawsze ze sobą ma specjalny Dzienniczek. Rodzice i dzieci wspólnie czytają Misiowi książeczki z domowej biblioteczki. Następnie dzieci wykonują rysunki do przeczytanego utworu i dołączają je do Dzienniczka Misia, który wędruje do kolejnego dziecka. W ramach tego projektu można zapraszać do szkoły osoby do wspólnego czytania. Jednym z gości często nas odwiedzającym w ramach tego projektu jest Pani Maria Kotula pracująca w Bibliotece Publicznej w Wilczy, która zawsze ma ze sobą ciekawą książeczkę do przeczytania.


 

pdf
3860200

Regulamin projektu " Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury"

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach