Biedronki

Wychowawczyni: mgr Iwona Pietrucha 

Woźna oddziałowa: Renata Zaik

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach