Smerfy

Grupa Smerfy 

Wychowawczyni mgr Justyna Kubicka

Woźna oddziałowa Halina Twardawa

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach