Dziękujemy serdecznie p. Krzysztofowi Wolak

za pyszne pączki na "Tłusty czwartek"

 

 

Szanowni Państwo!

 

W sobotę 4 lutego 2017 r. odbyła się zabawa karnawałowa, zorganizowana przez

Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy.

 

W świetlicy w Książenicach, przy porywającej do tańca muzyce zespołu „ System”,

bawili się rodzice, nauczyciele oraz sympatycy i przyjaciele naszego Zespołu.

 

W opinii uczestników zabawa była doskonale zorganizowana. Cudowny klimat towarzyszył

wszystkim od początku do końca. Ten pozytywny odbiór był efektem dobrego

przygotowania i profesjonalnej organizacji.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują wszystkim, a w szczególności:

Radzie Rodziców, sponsorom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczestnikom zabawy.

 

W tym dniu po raz kolejny udało się zrealizować szczytny cel, czyli zebrać środki finansowe,

które za pośrednictwem Rady Rodziców w całości przeznaczone zostaną na rzecz

naszych dzieci. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki aktywności,

zaangażowaniu i bezinteresownej hojności osób, na które zespół zawsze może liczyć.

 

Uczestnicy długo będą wspominać udaną zabawę i pyszne ciasta upieczone przez rodziców

oraz pełną niespodzianek loterię fantową. Odbyła się ona między innymi dzięki

podarowanym przez sponsorów fantom, które stały się przedmiotem losowania.

 

Kolejny karnawał za rok!   Mamy nadzieję, że znów wszyscy się spotkamy.

Dziękujemy raz jeszcze i liczymy na równie udaną współpracę w przyszłości.

 

Z poważaniem

Dyrektor, wraz z Radą Pedagogiczną