„Wszystko, co wielkie,

jest wielkie przez serce”

        Cyprian Kamil Norwid

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

wraz z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Pracownikami  

składa serdeczne podziękowania

za nieocenioną pomoc, pracę, ofiarność i serce otwarte

na potrzeby naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Życzymy pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości

w dalszym czynieniu dobra na rzecz dzieci.

 

Sponsorami naszego festynu rodzinnego są:

Szanowny Ksiądz Proboszcz Bogdan Reder,

Firma „Atex” - Państwo Wioletta i Adam Jonderko;

Firma ogrodnicza -  Państwo Reszka - Kress,

Kwiaciarnia „Passion”,

Sklep przemysłowy „Dwójka” – Pani Irena Klaczka,

Sklep „U Zigusia” – Państwo Beata Koczor i Adam Romanek,

Państwo Katarzyna i Grzegorz Dolnik – „Gratisownia.pl”,

Państwo Stefania i Wiesław Tarasiuk – sklep „Stefania”

Państwo Agnieszka i Krzysztof Rozpędowscy,

Pani Iwona Frączek,

Pani Joanna Ludwik.

 

Pięknie dziękujemy za pomoc w organizacji:

Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Szmit,

Pani Lidii Bondza,

Państwu Adrianie i Dawidowi Sadeckich,

Państwu Joannie i Józefowi Rusin,

Państwu Beacie i Adamowi Walla,

Pani Joannie Ludwik,

Pani Iwonie Frączek,

Pani Justynie Stawinoga,

Pani Małgorzacie Grzonka,

Pani Karolinie Gamrat,

Pani Barbarze Fedelińskiej,

Pani Kornelii Folgier,

Pani Annie Piontek,

Panu Krzysztofowi Wolak,

Panu Tomaszowi Zdrzałek,

Panu Krzysztofowi Hejna,

Panu Rajmundowi Rusin,

Panu Tomaszowi Sendal,

Panu Szymonowi Matusak,

Panu Jackowi Kiełkowskiemu,

Panu Ireneuszowi Luks,

Panu Robertowi Floriańczykowi,

Panu Bernardowi Paszek,

Panu Bronisławowi Brzezina.

 

Za pyszne ciasteczka dziękujemy:

Pani Monice Kromp,

Pani Aleksandrze Jojko,

Pani Agnieszce Zapotocznej,

Pani Bogumile Pogoda,

Pani Ewie Madeja,

Pani Joannie Ludwik,

Pani Joannie Góreckiej,

Pani Barbarze Gamrat,

Pani Annie Michalskiej,

Pani Katarzynie Dolnickiej,

Pani Wioletcie Gulec,

Pani Urszuli Cichoń,

Pani Katarzynie Liszczyna,

Pani Marioli Madeja,

Pani Agnieszce Rozpędowskiej,

Pani Paulinie Więcław,

Pani Marii Wymysło,
Pani Beacie Kupka,

Pani Ewelinie Zientek,

Pani Gabrieli Konysz,

Pani Iwonie Paluch,

Pani Beacie Goldmann,

Pani Marioli Kupka,

Pani Katarzynie Kwaśniak,

Pani Aleksandrze Skwara,

Pani Joannie Dajka,

Pani Barbarze Szwanda,

Pani Sabinie Łupieżowiec,

Pani Barbarze Mnochy,

Pani Małgorzacie Stochla,

Pani Ewelinie Popiołkiewicz,

Pani Justynie Stawinoga,

Pani Annie Paszek,

Pani Monice Bucior,

Pani Jolancie Matusak.

 

Dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji festynu

i całego roku szkolnego 2015/2016