Śląski Tydzień

2019-11-25

Śląski Tydzień w naszym przedszkolu 

Tradycyjny już w naszym przedszkolu Śląski Tydzień rozpoczął się od wizyty objazdowego Teatru Bajkowe Skarbki Śląska ze Zwonowic. Przedstawienie „O zaczarowanym źródle” przeplatane elementami gwary śląskiej było wstępem do rozwijania zainteresowań dzieci naszą Małą Ojczyzną.

 Kolejny dzień to odwiedziny wszystkich przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie bibliotekarka, p. Maria Kotula, zorganizowała dzieciom zajęcia związane ze śląską gwarą. Dzieci słuchały wierszy J. Brzechwy w tłumaczeniu Marka Szołtyska oraz bawiły się w dopasowywanie wyrazów śląskich do ilustracji.

Trzeci dzień wpisał się w ten tydzień obchodami 30-lecia zaistnienia Konwencji o Prawach Dziecka. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, by wspólnie z uczniami obejrzeć montaż słowno-muzyczny o tematyce praw dzieci.

Czwartek obfitował w wyjścia przedszkolaków wszystkich grup do Małego Muzeum „Klamory u Erwina” gdzie poznawaliśmy sprzęty, zabawki i różne przedmioty codziennego użytku z czasów naszych babć i pradziadków.

Zwieńczeniem projektu były piątkowe odwiedziny w placówce przedstawicielek Wilczanek oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W tym dniu poznaliśmy tradycyjny śląski strój, poszczególne nazwy jego elementów, słuchaliśmy wierszy i śpiewaliśmy wspólnie z gośćmi śląskie przyśpiewki.

Projekt „Śląski Tydzień w Przedszkolu” to pięć dni poznawania tradycji naszej śląskiej kultury, pięć dni wspaniałych doznań i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wpisali się w obchody tygodnia i urozmaicili dzieciakom czas.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach