Słoneczka

Wychowawczyni: mgr Katarzyna Pacha

                             mgr Monika Kaczmarek

Woźna oddziałowa: Bożena Kopczyńska

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach