Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkole pracuje normalnie.

 

 

Lekcje będą  odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem każdej klasy. Wszystkie lekcje prowadzone będą się poprzez platformę Microsoft Teams. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność uczniów. Sposoby komunikowania się:

  • Portal.office.com
  • E- dziennik.

 

Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice zobowiązani są zgłosić odpowiednio wcześniej potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 Artur Mielczarek

Dyrektor ZSP w Wilczy


 

 
Szanowni Państwo.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny PORADNIK dotyczący zdalnej edukacji
w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 Znajdą w nim Państwo praktyczne wskazówki, jak planować i organizować czas z dzieckiem w domu, aby plan dnia uwzględniał edukację, aktywność ruchową, rozrywkę oraz relacje rodzinne. W publikacji znalazły się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.


 


Szanowni Państwo

 

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą dodatkowego zasiłeku opiekuńczygo.

INFORMACJA

 

 


 

2020-11-13

Konkurs plastyczny.

2020-11-05

Ogólnopolska akcja MEN

2020-10-24

Ogólnopolska akcja MEN

2020-10-07

Opieka stomatologiczna

2020-10-04

Projekt ogólnopolski objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

2020-09-30

Dzień Chłopaka

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach