KOMUNIKAT

Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 04.03.2021 r. do 22.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

 

Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie
internetowej w zakładce : UCZNIOWIE - Nabór do klasy I

 


 

2021-02-18

"Konkurs Kulinarny - Wszyscy kochają ciasto babci”

2021-02-07

Podsumowanie akcji

2021-01-31
2021-01-29

Cykliczna akcja Samorządu Uczniowskiego

2020-12-18

Projekt eTwinning

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach