2020-10-07

Opieka stomatologiczna

2020-10-04

Projekt ogólnopolski objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

2020-09-30

Dzień Chłopaka

2020-09-14

Informacja

2020-08-25

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach