Zmiana organizacji ruchu

2019-11-13

Zmiana organizacji ruchu drogowego

Na ulicy Grzonki, na długości boisko - szkoła,  została zmieniona organizacja ruchu drogowego. Prosimy o zapoznanie sie ze zmianami. 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach