KOMUNIKAT

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola w Wilczy zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli w dniach 25.03.2024 - 05.04.2024. Oświadczenie może być złożone osobiście w przedszkolu bądź pocztą elektroniczną na adres zspwilcza@pilchowice.pl

Druki do pobrania na naszej stronie internetowej (poniżej) lub u pani intendentki w przedszkolu.

Niezłożenie w/w oświadczenia w danym terminie jest równoznaczne z zrezygnacją z miejsca
w naszym przedszkolu.

 

 

 

 

docx
plik docx - 13.7 KB
pdf
plik pdf - 1.5 MB
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach