pdf
plik pdf - 12.5 KB

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola w Wilczy zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie woli w dniach 03.04.2023 - 14.04.2023. Oświadczenie, może być złożone osobiście w przedszkolu bądź pocztą elektroniczną na adres zspwilcza@pilchowice.pl Druki do pobrania na naszej stronie internetowej lub u Pani intendentki w przedszkolu.

 

Niezłożenie w/w oświadczenia w danym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.


 

pdf
plik pdf - 1.5 MB
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach