Pracownicy

 

Funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy pełni pan mgr Artur Mielczarek


 

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy

 

mgr Agata Borkowska język polski
mgr Justyna Diak geografia, plastyka, wychowawca świetlicy
mgr Bogumiła Dudziak matematyka, technika
mgr Sandra Foit język niemiecki
mgr Katarzyna Fojcik surdopedagog 
mgr Beata Gola  edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz 
mgr Lucyna Górecka wychowawca świetlicy, religia
mgr Iwona Grabania chemia
mgr Małgorzata Kabała fizyka 
mgr Agnieszka Kionka język niemiecki 
mgr Halina Kozubek  edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Kożusznik  matematyka, informatyka
mgr Justyna Kubicka  język angielski
mgr Urszula Kućmierczyk  edukacja wczesnoszkolna
mgr Michaela Losza historia, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog
mgr Grzegorz Mandelka religia
mgr Artur Mielczarek historia
mgr Katarzyna Pacha oligofrenopedagog
mgr Iwona Pietrucha pedagog
mgr Agnieszka Pijanowska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dawid Sadecki wychowanie fizyczne
mgr mgr Ewa Szczerbetka biologia
mgr Grażyna Tańska logopeda, doradztwo zawodowe
mgr Marzena Tkocz wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
mgr Lidia Węgrzyk-Łanowa muzyka
mgr mgr Janina Więcław język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Magdalena Żyła język angielski
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach