Rada Rodziców

  

  • przewodnicząca: Małgorzata Szmit

  • zastępca przewodniczącej: Beata Miącz-Pałka

  • skarbnik: Lidia Bondza

  • sekretarz: Julia Czenczek

  


 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

 

60 zł - za pierwsze dziecko w szkole

40 zł - drugie dziecko 

trzecie i następne - zwolnione z składki.

 

Składki można wpłacać na konto Rady Rodziców

 

28 8460 0008 2002 0006 2141 0001 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

 


 

pdf
129356

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach