Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla klasy I

pdf
802346

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
451268

Język angielski

pdf
256446

Język niemiecki

pdf
283024

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy II

pdf
140092

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
467207

Język angielski

pdf
256446

Język niemiecki

pdf
405200

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy III

pdf
128859

Edukacja wczesnoszkolna

pdf
818546

Język angielski

pdf
257545

Język niemiecki

pdf
365456

Religia

Wymagania edukacyjne dla klas V

docx
39059

Język polski

pdf
734527

Język angielski

pdf
622047

Język niemiecki

pdf
53688

Historia i kultura Niemiec

pdf
538678

Matematyka

pdf
475209

Geografia

pdf
65362

Biologia 

pdf
1003925

Historia

pdf
1050460

Informatyka

rar
141875

Technika

pdf
182195

Plastyka

pdf
246138

Muzyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
321694

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy VI

pdf
949984

Język polski

pdf
899202

Język angielski

pdf
622047

Jezyk niemiecki

pdf
53688

Historia i kultura Niemiec

pdf
432358

Matematyka

pdf
77097

Geografia

pdf
2387996

Biologia

pdf
1438710

Historia

pdf
1047446

Informatyka

rar
923683

Technika

pdf
182195

Plastyka

pdf
246138

Muzyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
419089

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy VII

pdf
735144

Język polski

pdf
2694045

Język angielski

pdf
422057

Język niemiecki

pdf
413031

Matematyka

pdf
1506539

Fizyka

pdf
433382

Chemia

pdf
2017277

Geografia

pdf
107441

Biologia

pdf
1469062

Historia

pdf
688415

Informatyka

pdf
182195

Plastyka

pdf
246138

Muzyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
443114

Religia

Wymagania edukacyjne dla klasy VIII

pdf
1028826

Język polski

pdf
2676587

Język angielski

pdf
422057

Język niemiecki

pdf
402814

Matematyka

pdf
1656053

Fizyka

pdf
334293

Chemia

pdf
75878

Geografia

pdf
592551

Biologia

pdf
1427338

Historia

pdf
1215234

Wiedza o społeczeństwie

pdf
1317377

Informatyka

pdf
800811

Wychowanie fizyczne

pdf
451152

Religia

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach