2020-09-08

Zapraszamy  Rodziców na spotkania z wychowawcami klas. Zebrania odbędą się w dwóch terminach:

  • 14.09.2020 r. o godzinie 16.30 klasy I – III 

  • 16.09.2020 r. o godzinie 16.30 klasy IV - VIII

Porządek sal: klasa      sala
I 1.6  (parter)
IIa 1.4  (parter)
 IIb 2.1 (I piętro)
III 3.7 (II piętro)
IV 3.6 (II piętro)
VIa świetlica
VIb 1.6  (parter)
VIIa 2.4  (I piętro)
VIIb 2.7  (I piętro)
VIII

2.8 (I piętro)

 

Prosimy państwa o zachowanie  reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki bądź przyłbice)

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach