Podsumowanie I półrocza 2019/2020

2020-02-21

Za nami I semestr nauki - 20 lutego odbył się apel podsumowujący naszą pracę i zaangażowanie. Uczniowie, którzy otrzymaili średnią z przedmiotów powyżej 4,75 otrzymali dyplom "Wzorowego ucznia". Wyróżnieni zostali również uczniowie z 100% frekwencją. Pan Dyrektor pogratulował również osobom, które w tym półroczu brały udział w konkursach pozaszkolnych oraz zawodach sportowych zdobywając wysokie miejsca. Po wręczeniu dyplomów oraz słodyczy ufundowanych przez Radę Rodziców  Pan Dyrektor życzył uczniom takich samych, a nawet większych sukcesów w nauce w  II półroczu. 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach