Rekolekcje Wielkopostne

2020-03-01

Tegoroczne trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Piotr Nadrowski. Rozpoczęły się akurat w Środę Popielcową – dlatego wszyscy uczestniczyliśmy w tym dniu we Mszy Świętej i obrzędzie posypania głów popiołem. Rekolekcje w czwartek i w piątek odbyły się natomiast w szkole, na sali gimnastycznej. Ksiądz rekolekcjonista doskonale grał na gitarze i dlatego dzieci poznały wiele nowych piosenek, które śpiewały z wielką radością i entuzjazmem. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaciekawieni również tematem rekolekcji bowiem ks.Piotr swoje rozważania na temat grzechu i nawrócenia oparł na znanej wszystkim bajce „Król Lew”. 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach