Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III

2020-03-06

Julian Tuwim to poeta ponadczasowy, którego wiersze pomimo upływu lat nie tracą niczego ze swej aktualności, mogą jedynie zyskiwać nowy urok i wdzięk jaki nadają im współczesne wykonania i interpretacje. Najbardziej znaną i popularną część twórczości tego poety, stanowią wiersze dla dzieci. Któż z nas nie zna wierszy takich jak: „Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Ptasie radio”, „Bambo”, „Słoń Trąbalski” i wiele innych.

 

3 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III, który miał za zadanie popularyzację twórczości poety oraz zainteresowanie dzieci poezją tego autora. 

Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami:

  • doskonałe pamięciowe opanowanie tekstu
  • dykcję, intonację głosu, wymowę samogłosek ę, ą
  • interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny

Wszystkie dzieci przepięknie recytowały wybrane przez siebie utwory. Na zakończenie tego miłego spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu, wręczono dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poza konkursem wystąpił uczeń klasy III Filip ,który przedstawił w sposób humorystyczny w gwarze śląskiej gawędę o swojej rodzinie. Uczeń ten brał udział w konkursie rejonowym na gawędę w gwarze śląskiej o dniu z życia dziecka „O Śląsku po śląsku" zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach