XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

2020-03-06

Nasi uczniowie: Julia Masternak, Alicja Łupieżowiec i Piotr Pogoda, zwycięzcy szkolnego etapu Konkursu Wiedzy Biblijnej z Ewangelii według św. Marka, wzięli udział w etapie rejonowym (dekanalnym), który odbył się 28 listopada 2019 r. w MSP nr 9 w Knurowie. Alicja zajęła w tym konkursie III miejsce i przeszła do dalszego etapu.
5 marca 2020 r. reprezentowała naszą szkołę w etapie diecezjalnym, który odbył się w Katowicach w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach