Galeria prac plastycznych

2021-04-20


Zachęcamy wszystkich do obejrzenia prac plastycznych uczniów ZSP w Wilczy. Prace powstały w ramach zajęć  plastycznych prowadzonych w czasie nauczania zdalnego 

GALERIA PRAC

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach