Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

2020-04-06

Prosimy Państwa o zapoznanie sie z wynikami rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w ZSP w Wilczy. Lista zakwalifikowanych kandydatów oraz inne dokumenty w załącznikach

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach