Zasady korzystania z Orlika

2020-05-22

ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKA

  • z orlika można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 - 20.00

  • w danej chwili z orlika może korzystać max 14 osób

  • wchodząc i wychodząc dezynfekcja rąk obowiązkowa

  • przed wejściem na orlik należy zachować dystans społeczny - 2m

  • z orlika mogą korzystać tylko i wyłącznie zdrowe osoby, nie objęte kwarantanną.

 

Procedury przeciwepidemiczne określające funkcjonowanie boiska sportowego-Orlik na terenie ZSP w Wilczy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach