Uzyskanie certyfikatu "Lepsza Szkoła"

2020-07-08

Od września 2019 roku uczniowie klas I oraz klas VI i VIII brali udział w ogólnopolskiem projekcie edukacyjnym "Lepsza Szkoła". Celem tego projektu było diagnozowanie możliwości uczniów na początku nauki i obserwowanie ich postępów w trakcie roku szkolnego. W ramach tego programu nauczyciele mierzyli poziom wiedzy i umiejętności za pomocą specjalistycznych narzędzi, a następnie analizowali osiągnięcia uczniów porównując je z wynikami uczniów z całej Polski. Jako placówka otrzymaliśmy ceryfikat udziału w tym projekcie.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach