Powszechny Spis Rolny 2020

2020-09-14

Informacja

Szanowni Państwo,

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.


Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • "samospis internetowy" przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać  samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach