Pasowanie na czytelnika

2020-10-02

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”

 

Pod koniec września Przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się  drugoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 26 uczniów. Z tej okazji uczniowie klasy II a i II b wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez panią Beatę Gola. Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z  regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej w formie prezentacji multimedialnej.Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Wykorzystując monitor multimedialny rozwiązywali interaktywne zadania- rozsypanki wyrazowe, krzyżówkę. Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika, wielką zakładką do książek przez  panią wicedyrektor Magdalenę Żyła, a każdy uczeń otrzymał piękną zakładkę wykonaną przez panią Justynę Diak i mógł wypożyczyć  w bibliotece szkolnej swoją pierwszą książkę. Mamy nadzieję, że nowi czytelnicy będą często odwiedzać szkolną bibliotekę.

 

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach