2020-10-07


„Program dla szkół”
skierowany jest do uczniów  klas I-V szkół podstawowych. Jego nadrzędnym celem jest:

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie

  • kształtowanie  nawyków żywieniowych

  • upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła kontynuuje udział w tym programie. W związku z czym zwracamy się do Państwa z prośba o zapoznanie się z treścią poniższego listu.

  • List - informacja dla rodziców
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach