Nauka zdalna - komunikat

2020-11-29

Szanowni Państwo


Od 30 listopada br. do 3 stycznia 2021 przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII. Przedszkole pracuje normalnie. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Lekcje będą  odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem każdej klasy. Wszystkie lekcje prowadzone będą  poprzez platformę Microsoft Teams. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność uczniów. Sposoby komunikowania się:

  • portal.office.com
  • e- dziennik.
     

Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice zobowiązani są zgłosić odpowiednio wcześniej potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 

 Artur Mielczarek
Dyrektor ZSP w Wilczy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach