Od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal (przedłużono do 31.01.) będą się uczyć zdalnie. Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły wg. planu lekcji sprzed ferii. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne prześlą rodzicom/ opiekunom wychowawcy klas. Niewielkim zmianom uległ plan lekcji dla klas IV - VIII, który będzie obowiązywał w II półroczu. Aktualny plan lekcji znajduje się w dzienniku elektronicznym. 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Artur Mielczarek
Dyrektor ZSP w Wilczy


 

2021-01-19

Aktualizacja

2020-12-18

Projekt eTwinning

2020-12-07

Klasy I-III czytają „Bajki na Mikołajki”

2020-12-07

Akcja szkolnego wolontariatu

2020-11-29

Szkolny konkurs matematyczny

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach