Wyniki konkursu " Drzewo genealogiczne"

2020-12-29

W dniach od 3 do 21 grudnia odbył się konkurs na wykonanie drzewa genealogicznego. Skierowany był on do uczniów klas IV - VI, (szczególnie do klasy VIb,która brała też udział w innowacji historycznej "Jestem gałązką drzewa mojej rodziny") . Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem zbierali informacje o swoich przodkach, by ostatecznie móc je wykorzystać do wykonania swoich drzew. Komisja konkursowa dokonała oceny prac pod względem ilości i czytelności zawartych w nich informacji, pomysłowości, strony plastycznej i estetycznej. A oto wyniki konkursu:

I miejsce- Jakub P. (klasa 4)
II miejsce- Łukasz F. (klasa 4)
III miejsca-Filip W. (klasa 6b), Marcin G. (klasa 6b)

 

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wykonane prace konkursowe.

 

Organizator konkursu: Michaela Losza

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach