Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

2021-03-03

Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 04.03.2021 r. do 22.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

 

Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce : UCZNIOWIE - Nabór do klasy I

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach