Warsztaty online dla rodziców.

2021-03-26

Drodzy Rodzice! Z uwagi na trwającą sytuację pandemiczną
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie przedstawia
propozycję webinarium online dla Rodziców.

Warsztat dedykowany jest dla rodziców uczniów klas II-IV. Dotyczyć będzie sposobów pracy w domu z dzieckiem zagrożonym dysleksją (czyli tych, którzy z różnych powodów mają utrzymujące się trudności z czytaniem i pisaniem, a nie mają jeszcze opinii o dysleksji). Spotkanie dotyczące uczniów klas II-IV odbędzie się 12.05.2021 r o godzinie 16.30. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Na plakacie informacyjnym  znajdują się szczegóły dotyczące zapisów, które można dokonać poprzez:

  

 

 Organizator: pedagog mgr Barbara Romańczuk

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach