Dni Kariery w ZSP w Wilczy cz. 2

2021-04-08

Nasz szkolny doradca zawodowy, p. Grażyna Tańska, rozsupłała kolejny worek z pomysłami i zaprosiła uczniów naszej szkoły do dalszego uczestnictwa w Dniach Karier.

 

Wirtualne Targi Edukacyjne

Kolejnym wydarzeniem w ramach Dni Karier w naszej szkole, był wirtualny spacer po galeriach rybnickich szkół ponadpodstawowych. Wybraliśmy się na niego dwukrotnie, 15 i 17 marca. Placówki przyciągały uwagę uczniów bogatą ofertą edukacyjną i licznymi atrakcjami pozalekcyjnymi. Które szkoły przekonają naszych uczniów, dowiemy się już w maju, kiedy zapadną decyzje o składaniu dokumentów aplikacyjnych. Rodziców i uczniów zapraszamy jeszcze raz do zapoznania się z wachlarzem propozycji 12 szkół na terenie Rybnika.

Link : TUTAJ

 

„Moja droga kształcenia - sukces czy porażka” – spotkanie z absolwentami naszej szkoły. Informacje
z perspektywy ucznia są najbardziej wiarygodnym przekazem o atmosferze w danej szkole, o perspektywach rozwoju talentów i szczególnych wymaganiach. Dlatego też kolejnym przedsięwzięciem, mającym na celu zaprezentowanie naszym ósmoklasistom, perspektywy wyboru dalszej ścieżki kształcenia, było spotkanie z absolwentami ZSP w Wilczy, które odbyło się 8.03.2021r. Czym kierować się przy wyborze szkoły ponadpodstawowej? W czym dana szkoła jest lepsza od innych ? Jak wygląda jej oferta edukacyjna i zaplecze pozalekcyjne? Na te i wiele innych pytań odpowiadali absolwenci naszej placówki a obecnie uczniowie szkół rybnickich, gliwickich i knurowskich. Ta rozmowa daje nadzieję, że ósmoklasiści chociaż częściowo pokonali strach przed nowym etapem edukacyjnym a spotkanie ze starszymi kolegami pomoże im w dokonaniu świadomych wyborów.

Serdecznie podziękowania dla Alicji, Zuzanny, Aleksandry, Katarzyny, Dawida, Dominika i Sebastiana, za profesjonalne przygotowanie prezentacji i reklamę swoich obecnych szkół. Jesteśmy z Was dumni, że tak piękne reprezentujecie naszą placówkę w szerokim świecie.

 

 

Zawód przyszłości – spotkanie z psychologiem.

W dniu 15.03.2021r. odbyło się kolejne spotkanie a zarazem fantastyczne doświadczenie. Uczniowie klasy VIII mieli przyjemność gościć panią psycholog, która podzieliła się z uczniami mitami i faktami na temat swojego zawodu. Psychologia od dawna jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. By jednak móc praktykować i rzeczywiście pomagać osobom potrzebującym, samo uzyskanie dyplomu nie wystarczy, tak twierdzi p. Ewa. Każdy kto wybiera ten zawód powinien posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność słuchania i zadawania właściwych pytań. Dziewczynki, które myślą o zawodzie psychologa, miały okazję do pozyskania rzetelnych informacji od osoby, dla której psychologia jest pasją. Dziękujemy naszemu gościowi za poświęcenie cennego czasu i ciekawą opowieść o swojej profesji.

 

Ludzie sukcesu

Nasi uczniowie, będą aktywni na rynku pracy za kilka lat, ale już dziś myślą o przyszłości, dlatego też pani Grażyna zorganizowała kolejne spotkanie ze wspaniałymi ludźmi, których możemy określać mianem „ludzie sukcesu”. W dniu 22.03.2021r., podczas wirtualnego spotkania, swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Pilchowice, pan Maciej Gogulla, dyrektor ZSP w Wilczy, pan Artur Mielczarek oraz pani Mirela Wiciok, koordynator do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Pilchowice. Wspólnie zredagowaliśmy definicję sukcesu, w myśl której sukces to wytrwałe dążenie do celu, realizacja marzeń, ciężka praca a przede wszystkim szczęście w życiu osobistym i zawodowym. Pan Wójt opowiedział o wszystkich pasjach, jakie rozwijał w wieku lat 14 oraz o swojej konsekwentnej edukacyjno –zawodowej drodze. Podkreślił jak ważne jest „otaczanie się ludźmi mądrymi”, czyli tworzenie drużyny sukcesu, jak ogromne znaczenie ma umiejętność zaprezentowania się, czyli mówienie o swoich atutach, mocnych stronach, szczególnie w momencie aplikowania o pracę, docenił również zaufanie jakim obdarzają nas inni ludzie. Kolejny gość tego spotkania, pan dyrektor Artur Mielczarek, na wstępie pochwalił osiągnięcia edukacyjne uczniów, opowiedział o swojej drodze do miejsca, w którym obecnie się znajduje i marzeniach. Wskazał, że warto i trzeba za nimi podążać, rozwijać i pielęgnować swoje talenty by później móc wykonywać zawód z pasją.

Na zakończenie głos zabrała pani Mirela Wiciok, która podkreśliła wartość kształcenia ustawicznego i podejmowania zmian zawodowych, nawet jeśli wiąże się to ze zmianą wykształcenia. Wszyscy mamy w sobie potencjał do rozwoju, do odnoszenia sukcesów. Recepta na sukces jest prosta ale musimy wytrwale ją realizować. To gotowość do ponoszenia wyrzeczeń, ciężka praca, wysokie poczucie własnej wartości oraz świadome podejmowanie decyzji w oparciu o swoje zasoby (pasje, umiejętności, temperament, osobowość). Podejmując takie działania możemy znaleźć się wśród tych nietuzinkowych, inspirujących, odnoszących sukcesy ludzi. A to nie jest niemożliwe! Na koniec spotkania wszystkich uczestników zachęcono do napisania listu do siebie pt. „Jak będzie wyglądało moje życie za 10 lat?”. List należało włożyć do koperty i schować, by po latach zweryfikować swoje plany i przemyślenia.

Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za poświęcony czas, który zmotywował i rozbudził marzenia.

 

  

Grażyna Tańska

Doradca zawodowy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach