2022-10-20

W II połowie września szkolny koordynator projektu Laboratoria Przyszłości ogłosił  konkurs na nazwę sali, w której odbywają się zajęcia w ramach tego programu. Adresatami byli uczniowie klas I - VIII. Sposród ponad 30 zgłoszonych propozycji komisja wybrała najciekawszą nazwę. I tak zwycięzcą został uczeń klasy VI - Jakub Markiewka, który z rąk pana Dyrektora odebrał dyplom i nagrodę. Warto nadmienić, że sala, która wyposażona jest w sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu nosi od dziś nazwę "Grota odkrywców". Nazwa w bardzo prosty lecz wymowny sposób  wskazuje, że uczniowie odkrywają w tej sali niesamowite ciekawostki, kształcą swoje umiejętności i talenty.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach