W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotem uczniów klas I-III do szkół podstawowych, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci oraz ich rodzin, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczyna na terenie województwa śląskiego realizację akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”.

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji zainicjowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pn. „Wirusoochrona”.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci będą mogły pogłębić wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III.

 

 


 

 Działania klasy IIa w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

 

Nasza szkoła zgłosiła się do zorganizowanej przez Sanepid, wojewódzkiej Akcji Informacyjno-Edukacyjnej pt.: „Wirusoochrona”. W jej ramach uczniowie klasy II a wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych zdrowiu i higienie. Podsumowaniem akcji był udział w zajęciach, wg opracowanego przez wychowawczynię klasy, Beatę Golę, scenariusza
„O zdrowie dbamy wirusom się nie damy”. Zajęcia rozpoczęła zabawa ruchowa „Nasz poranek” - uczniowie w formie ćwiczeń gimnastycznych naśladowali czynności związane z codzienną higieną. Następnie obejrzeli prezentację multimedialną „Nie daj się grypie”, w której organizator zawarł wiele treści związanych z profilaktyką choroby. Podczas wyświetlania kolejnych slajdów uczniowie często spontanicznie podejmowali rozmowę, dzieląc się swoimi doświadczeniami z resztą klasy. Kolejnym punktem zajęć byłą praca indywidualna polegająca na rozwiązaniu krzyżówki. Pytania do krzyżówki chętni uczniowie wybierali wśród zawieszonych na tablicy kartoników, odczytywali je i wpisywali do kratek, tak by ostatecznie otrzymać hasło. Treści z tego zadania wykorzystane zostały również do zabawy w redaktorów „Radia Zdrowie”, którzy przeprowadzili wywiady z kolegami. Te bardzo ciekawe rozmowy zostały nagrane przez nauczycielkę dyktafonem. Były one swoistym podsumowaniem wiadomości zdobytych podczas cyklu lekcji o zdrowiu. Materiał można odsłuchać, gdyż został zamieszczony w tej fotorelacji. Na lekcji odbył się również konkurs z elementem rywalizacji „Prawda- Fałsz”. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny losowali pytania dotyczące zasad zdrowia i higieny, w ramach odpowiedzi musieli zając krzesło z odpowiednim napisem  „Tak” lub „Nie”. Odpowiedź prawidłowa nagradzana była punktem.  Rywalizacja była bardzo wyrównana i ostatecznie obie drużyny zdobyły taką samą liczbę punktów. Na zakończenie zajęć drugoklasiści w 3 grupach tworzyli plakaty, w formie kolaży, wykorzystując kreatywność, swoje umiejętności plastyczne, kolorowe gazety i  kolorowanki.


Od początku założonym przez wychowawcę celem zajęć było zapoznanie z wypracowanymi treściami jak największej liczby osób. Dlatego, zarówno z krzyżówką, jak i nagraniami uczniowie zapoznali w domach swoje rodziny. Wykonane w grupach kolorowe plakaty zawisnęły na ścianach szkolnego korytarza. Prace nie tylko zdobią ale również zachęcają kolegów i koleżanki z innych klas do zapoznania się z ważną tematyką dbania o higienę, właściwe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu.  

 


 


 Działania klasy IIb w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

 


Najciekawszym wydarzeniem w ramach akcji była lekcja z udziałem dyrektora i nauczycieli, która odbyła się 10.02.2021r. w klasie II b. Na lekcji „Dbamy o swoje zdrowie” zrealizowano wszystkie założone cele dotyczące kształtowania podstawowych zasad higieny osobistej oraz poznania sposobów profilaktyki koronawirusa. Nauczycielem prowadzącym była wychowawczyni klasy – Halina Kozubek, klasa liczy 12 uczniów. Na zajęciu wykorzystano materiały edukacyjne akcji w wersji elektronicznej, niektóre również w wersji papierowej ( plakat, arkusz edukacyjny, zakładka do książki) dla każdego ucznia. Na uwagę zasługuje wiersz autorski prowadzącej pt. „Mały potworek” oraz autorska gra interaktywna zawierająca 10 pytań związanych z koronawirusem. Został również wykorzystany filmik edukacyjny AETKARUS (EDEKA werbung #ISSOS), który zwrócił uwagę uczniów na właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

 

 

 

W ramach akcji „Wirusoochrona” odbył się konkurs recytatorski pt: „Zdrowie to skarb”. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas I-III. Głównym celem była promocja zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowego trybu życia. Wyróżnieni zostali: Olga Przybyłek, Lena Czech, Alicja Kupka oraz Zofia Nowak.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia ufundowane przez Radę Rodziców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  

W ramach akcji „Wirusoochrona”  w dniu 23.02 odbył się konkurs plastyczny „Ja w czasie pandemii”. Jego głównym celem było kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń związanych z epidemią. Wzięło w nim udział 38 uczniów klas I-III. Zwycięzcami zostali: Bartosz Golański, Jan Ginalski, Aleksandra Kupka oraz Zofia Nowak. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, dyplomy a także nagrody pocieszenia w postaci zapachowych długopisów żelowych i kolorowych markerów.

Gratulujemy pięknych prac!

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach