2021-02-01

Prosimy Państwa o zapozanie się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli oraz I klas szkół podstawowych 

w zakładce DOKUMENTY

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach