Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 1.03.2023r. do 21.03.2023r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy.

 

       Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce  - Nabór do klasy pierwszej.


 

 

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji
na II półrocze w zakładce  UCZNIOWIE


 

2022-12-18

Akcja szkolnego wolontariatu.

2022-12-19
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach