Grupa SŁONECZKA - 4 latki

Wychowawczyni: mgr Beata Walla

Woźna oddziałowa: Renata Zaik

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach