KOMUNIKAT


Dyrektor ZSP w Wilczy informuje, że od 14.02.2024 do 23.02.2024 rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Od dnia 28.02.2024 r. do 13.03.2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Prosimy rodziców o złożenie deklaracji kontynuacji/ wniosku o przyjęcie do przedszkola u Pani intendent. Druki do pobrania u Pani intendent, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA

 

 

Artur Mielczarek

Dyrektor ZSP w Wilczy


 

2023-10-28
2023-09-15
2023-09-04
PRIORYTET 3 ,,NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025’’
2022-09-13
2021-12-09
2021-09-27
CERTYFIKAT ZDROWO I SPORTOWO
2021-06-17
CERTYFIKAT KLUBU MLECZAKA
2021-06-17
CERTYFIKAT KUBUSIOWYCH PRZYJACIÓŁ NATURY
2021-06-17
DYPLOM "DZIAŁAJ Z IMPETEM"
2021-06-17
2021-03-22

"Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna - uśmiechnięta i radosna..."

2021-02-28

Walentynkowa akcja charytatywna

2021-02-03

Wielki bal w przedszkolu!

2021-02-01
2021-01-26

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Życzenia składa wnuków gromadka

 

Zdrowia, szczęścia i miłości

Uśmiechu, zabawy, do późnej starości

 

Spełnienia najskrytszych marzeń

Wielkich podróży i dobrych wrażeń

 

Pogody ducha w każdy dzień

A smutki niech odejdą w cień

 

Babciu i Dziadku wszystkiego wspaniałego

I wieku życia, co najmniej stuletniego!

Autor: Agata Dziechciarczyk

2020-12-22
2020-12-07

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

2020-11-02

Dzień Dyni w naszym przedszkolu

2020-09-15

Międzynarodowy Dzień Kropki 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach