PROGRAMY  I PROJEKTYINNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

 

 

Głównym celem wdrożenia innowacji pt. "Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam" jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch. Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej. Innowacją objęty będzie oddział przedszkolny dzieci 3,4-letnich z grupy Jeżyki.

 

 

 

 

Innowacja będzie prowadzona w oddziale przedszkolnym 5 - 6 latków od września do maja 2024 r. Innowacja polega na prowadzeniu różnorodnych zajęć dotyczących emocji dzieci. Zajęcia opierać się będą na spotkaniach z bohaterem książki Inspektorem Krokodylem. Dzięki wykorzystaniu narzędzia jakim jest Uczuciometr, dzieci będą się uczyć nie tylko rozpoznawać emocje, ale je mierzyć i regulować. Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz zapoznanie dzieci ze światem ludzkich emocji. Zaplanowano udział dzieci w zajęciach czytelniczych, które opierać się będą na czytaniu wybranego opowiadania (fragmentu książki), zadaniach do wykonania oraz zabawach o tematyce związanej z aktualnie omawianą emocją. Dzieci będą posługiwały się „Uczuciometrem” Inspektora Krokodyla, za pomocą którego będą mierzyły poziom intensywności emocji

 

 

Plan działań
Zapoznanie dzieci z bohaterami książki (Emoludkami) symbolizującymi następujące emocje: Jupi – radość, Pan Frasunek – smutek, Pan Jajaja – zawiść, Konfuzja – wstyd, Cykorek – strach, Pan Dajmito – zazdrość, Ojejka – zaskoczenie, Nerwa – złość, Paskuda – wstręt, Amoruś – miłość

 

Przewidywane efekty/korzyści wdrożenia innowacji

  • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,
  • dostrzeżenie podobieństw i różnic między sposobem odczuwanie emocji,
  • poznanie sposobów regulowania emocji,
  • wyrażanie emocji w społecznie akceptowalny sposób,
  • doskonalenie umiejętności obserwacji własnego organizmu,
  • wzmacnianie empatii i zrozumienia innych osób.

 

 

 

Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do poznania świata przyrody, a w szczególności zapoznanie wychowanków z gatunkami zwierząt, którym grozi wyginięcie. Ponadto istotnym celem innowacji jest nauka i uświadomienie konieczności dbania o środowisko. Dlatego istotne jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby przyrody. Bezpowrotnie ginie wiele gatunków zwierząt, zanieczyszczone jest powietrze, woda, lasy … a to głównie od dzieci zależy jak będzie wyglądał nasz Świat za 1000 lat. Już u najmłodszych dzieci należy kształtować postawę ekologiczną. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na tego typu działania. Małe dzieci są doskonałymi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje, nie mają jeszcze wykształconych złych nawyków.

 

 

Adresatami innowacji są dzieci 6-letnie z grupy Misie. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2023/2024. Nadrzędnym celem innowacji jest zaszczepienie w dzieciach potrzeby ruchu, czerpania z niego radości oraz zachęcenie do aktywnego i zdrowego trybu życia. W ramach innowacji będą przeprowadzane zajęcia ruchowe, które mają pomóc dziecku w poznaniu siebie, usprawnieniu ciała, poczucia własnej siły, wyrabiania pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. Zajęcia są oparte o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę zabawową, metodę zabawowo-naśladowczą, metodę ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana oraz metodę praktycznego działania. Metody te oparte są na ruchu, dotyku, wzajemnych relacjach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, które stanowią istotny czynnik rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia ruchowe będą organizowane według stałego schematu uwzględniającego ćwiczenia oparte na relacji Z, relacji przeciwko, relacji razem oraz ćwiczenia relaksacyjne, takie jak - dziecięce masażyki, zabawy paluszkowe, a także ćwiczenia gimnastyki klasycznej. Ewaluacją zajęć będą zdjęcia z poszczególnych ćwiczeń, zabaw grupowych, które zostaną zamieszczone na blogu grupy Misie.

 

 

Adresatami tej innowacji są 6 latki, dzieci najstarszej grupy przedszkolnej “Słoneczka”. Czas realizacji obejmuje okres od października do listopada 2022 roku. Innowacja „Zakodowana podróż” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Kompetencje te rozwijane będą w połączeniu z poszerzaniem wiadomości na temat kontynentów. Odbywając podróż po każdym kolejnym kontynencie, dzieci odkryją ciekawostki związane z danymi miejscami, zapoznają się z ich historią, kulturą, poszukają też w każdym z tych miejsc elementów programowania. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W tej innowacji szczególny nacisk chcę położyć na zwrócenie uwagi na rozwój technologii i sposób nauczania programowania w różnych zakątkach świata.

 

 

 

Adresatami innowacji "Misiowy przyjaciel" są dzieci 5, 6-letnie z grupy „Misie”. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023, a ajęcia odbywać się będą w ramach zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych. Nadrzędnym celem innowacji jest wypracowanie właściwych norm zachowań dzieci w przedszkolu oraz w domu poprzez wprowadzenie do grupy przedszkolnej „Misiowego przyjaciela”. W połowie września dzieci otrzymają „magiczną przesyłkę”, która będzie zawierała pluszaka wraz z listem oraz skoroszytem. W liście zostaną zamieszczone informacje skąd pochodzi miś („Kraina grzeczności i dobroci”), i że przybywa do grupy „Misie” ponieważ słyszał, że chodzą tam same wspaniałe dzieci i postanowił wspólnie z nimi spędzać czas. „Miś Grzeczniś” na dobre zamieszka w naszej sali i będzie bacznie obserwował zachowanie dzieci w trakcie ich pobytu w przedszkolu. Co piątek wybierze się z wybranym dzieckiem do domu, aby wspólnie z nim i jego rodziną spędzić czas. Wydarzenia, które spotkały misia oraz dziecko opiszą rodzice wraz ze swoją pociechą. Opowiadanie włożą do skoroszytu, który wraz z misiem wróci w poniedziałek do przedszkola. Zadaniem dziecka będzie opieka nad misiem przez cały weekend oraz dawanie przykładu właściwym zachowaniem. Swoją przygodę z misiem każde dziecko przerysuje na papier i piękną ilustracją zasili „Misiowy skoroszyt”. W każdy poniedziałek będziemy czytać historię „Misia Grzecznisia” i jego współtowarzysza danego weekendu. Na koniec roku z utworzonych opowiadań oraz prac zostanie wykonana książeczka i wydana dzieciom do domu na pamiątkę.

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach