Grupa MISIE - 3 latki

Wychowawczyni: mgr Anna Gleń

Woźna oddziałowa: Bożena Kopczyńska

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach