KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

2021-04-26

Nasze przedszkole brało udział w Wojewódzkim projekcie pn. „Klub zdrowego przedszkolaka”  - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców

Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego od roku szkolnego 2017/2018

Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych

Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:

  • prawidłowe odżywianie – ph.„ Żywienie na wagę zdrowia"
  • aktywność fizyczna – ph.„ Żywienie na wagę zdrowia"
  • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – ph.„ Szkoła czystych rąk”
  • promieniowanie słoneczne – ph.„ Brązowo, ale czy zdrowo?”
  • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – ph.„ Czyste powietrze wokół nas”
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach