Powitanie wiosny z zespołem Mikołowianki

2023-03-21

Dziś przywołanie wiosny wydaje się bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek dlatego Pierwszy Dzień Wiosny przywitaliśmy z zespołem Mikołowianki, który kultywuje nasze starodawne zwyczaje.

 „Jeśli pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza się nie zdarzy, zimy już nie będzie”. 

Prastary zwyczaj wypędzania zimy i przywoływania wiosny praktykowany był odwiecznie. Rytualnie obchodzono po wsi z kukłą zwaną Marzanną, która była symbolem zła, chorób  i śmierci a następnie wynoszona ją by spalić lub utopić. Zaś symbol życia i wiosny oznajmiał zielony gaik, nowe latko. Była to gałązka brzozy z wypuszczonymi listkami lub młoda sosna przybrana w kolorowe wstążeczki, papierowe kwiatki z bibuły i malowane jajka. Po wniesieniu Marzanny wprowadzono goik z wielką radością, śpiewem i tańcem, który wędrował od domu do domu i dobrych życzeń nie brakowało nikomu. Panie z zespołu Mikołowianki śpiewem i tańcem ludowym zaciekawiły dzieci z przedszkola oraz uczniów klas 1-3. Dzieci dowiedziały się  również o  wszystkich obrzędach wiązanych  z  przywołaniem wiosny.

/B.Walla/

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach